Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Integriteit Op Maat    

Integriteitsbevordering voor de (semi-) publieke sector

Wilt u uw integriteitsbeleid updaten? Heeft u een gedragscode maar speelt deze in het dagelijks werk nauwelijks een rol? Zoekt u een manier om (nieuwe) kernwaarden voor de organisatie te bepalen? 

Wilt u de onderlinge dialoog over integriteit verbeteren? Is het tijd dat het integriteitsbewustzijn wordt vergroot? Wilt u dat uw collega's meer met elkaar in gesprek gaan over morele dilemma's? 

Is er verbetering mogelijk in de onderlinge samenwerking en wilt u dit bespreekbaar maken? Vind u dat uw collega's elkaar meer moeten aanspreken of dat zij meer aanspreekbaar moeten zijn?

Integriteit op Maat kan u hierbij ondersteunen. Wij zijn ruim 10 jaar actief op gebied van integriteitsbevordering, door middel van trainingen, workshops en advies, en sluiten graag aan op uw specifieke vraag. 

Wij kunnen u ondersteuning bieden bij:

  • het opstellen of aanpassen van uw integriteitsbeleid
  • het opstellen of aanpassen van uw gedragscode.
  • het bepalen van uw kernwaarden of cultuurwaarden
  • het in beeld brengen van de interne samenwerking
  • het verbeteren van het onderling vertrouwen
  • het verhogen van het integriteitsbewustzijn
  • het bespreekbaar maken van morele dilemma's
  • het organiseren en uitvoeren van moreel beraad
  • het vergroten van de aanspreekcultuur

Wilt u meer weten? Kijk dan verder op deze website.

Voor meer informatie of vragen kunt u ons ook bellen of mailen.

Van harte welkom!

WIJ GEVEN TAAL AAN INTEGRITEIT

LIVE EN ONLINE TRAININGEN, WORKSHOPS, ADVIES EN ONDERZOEK

OP HET GEBIED VAN INTEGRITEIT

0