Integriteit Op Maat    

Integriteitsbevordering binnen uw organisatie

Diensten

Advies & Onderzoek

Klik hier

Training integriteit

Klik hier

Moreel beraad

Klik hier

Werken aan samenwerking

Klik hier

Aanspreken op ongewenst gedrag

Klik hier

Wij hebben gewerkt voor:

Agentschap Telecom, Algemene Rekenkamer, Belastingdienst, Bureau Financieel Toezicht, Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector, Centrum Arbeidsvoorwaarden Overheidspersoneel, Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht, Dienst Landelijke Gebieden, Dienst Justitiƫle Inrichtingen, Domeinen, Dudok Wonen, GGD Nederland, gemeente Almelo, gemeente Amersfoort, gemeente Deventer, gemeente Eindhoven, gemeente Emmen, gemeente Franeker, gemeente Halderberge, gemeente Texel, gemeente Velsen, gemeente Vlagtwedde, gemeente Zeist, gemeente Zoetermeer, gemeente Zutphen, gemeente Zwijndrecht, Goede Doelen Nederland, Justitiƫle Informatiedienst, Kanselarij der Nederlandse Orden, Keerpunt BV Hilversum, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Defensie, Ministerie van Onderwijs Cultuur en Welzijn, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Nationaal Archief, Nederlandse Emissie Autoriteit, Nederlandse Zorg Autoriteit, Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek, Opleidingsinstituut DJI, Pantar, Partos, PBLQ ROI, politie Amstelland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Drenthe, Provincie Limburg, Provincie Zuid-Holland, Rekenkamer Rotterdam, Rijkswaterstaat, Zorggroep TREANT, Tweede Kamer der Staten Generaal (ambtelijke organisatie), UWV, Verispect, Waternet, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rijn en IJssel, Woningstichting Kockengen, Woningstichting WUTA.

WIJ GEVEN TAAL AAN INTEGRITEIT

0