Integriteit Op Maat    

Integriteitsbevordering binnen uw organisatie

Beleidsadvies

Wij helpen u graag met het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Hoe zetten wij ons integriteitsbeleid op?
  • Aan welke wettelijke voorwaarden moeten wij voldoen?

  • Hoe houden wij ons integriteitsbeleid levend?

  • Hoe communiceren wij ons integriteitsbeleid binnen de organisatie?

Ontwikkelen van een (nieuwe) gedragscode

Wij helpen u om tot een gedragscode te komen die houvast geeft in de praktijk, laagdrempelig is en breedgedragen is in de organisatie door actieve betrokkenheid van de medewerkers.

Begrijpelijke en laagdrempelige interne regelgeving

Bij veel organisaties is de interne regelgeving op gebied van integriteit vooral juridisch opgesteld en daardoor vaak voor de medewerkers moeilijk toegankelijk. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot een hogere drempel om vermoedelijke misstanden of schendingen te melden, hetgeen risico's met zich mee brengt. Wij helpen u graag om een stofkam door uw interne regelgeving te halen en deze weer toegankelijk, begrijpelijk en up-to-date te maken.

Bepalen van kernwaarden

Wij ondersteunen u graag bij de totstandkoming van gedragen kernwaarden die geen loze kreten zijn maar dagelijkse inspiratie voor gedrag en onderlinge samenwerking.

Onderzoek

Af en toe kan het zeer wenselijk zijn, wanneer je een integere organisatie wil zijn met een duurzame veilige cultuur, om een goed beeld te krijgen van de interne thema's waarop (extra) gestuurd moet worden. Wij kunnen u hierbij ondersteunen door specifiek onderzoek te doen naar deze thema's. Het kan hierbij gaan om onderzoek naar (de beleving van) cultuur, samenwerking of onderlinge communicatie, door middel van bijvoorbeeld enquĂȘtes en interviews. Maar u kunt ook denken aan risicoanalyse, specifiek gericht op kwetsbaarheden en integriteit. Met de resultaten van dergelijke onderzoeken kan het management gerichte sturing geven of beheersings-maatregelen nemen.

Daarnaast voeren wij af en toe grotere onderzoeken in opdracht uit. Hiernaast twee voorbeelden van onderzoeken naar bestuurlijke integriteit.

In 2012 is ons rapport "Grijs" over bestuurlijke integriteit aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik op de knop om dit rapport te downloaden. 

Rapport GRIJS

In 2018 hebben wij (als lid van het onderzoeksteam) samen met de Rekenkamer Rotterdam, onderzoek gedaan naar de beleving van oneigenlijke bestuurlijke druk door Rotterdamse gemeenteambtenaren. Het onderzoeksrapport in op 5 juli gepubliceerd en heeft nogal wat reacties losgemaakt. Klik op de knop hieronder om dit rapport, en de reacties erop, te downloaden.

rapport WERKEN ONDER DRUK

"Een goed integriteitsbeleid is het fundament,

maar (gedrags) regels gaan pas leven als ze een dagelijks onderwerp van gesprek zijn" 

WIJ GEVEN TAAL AAN INTEGRITEIT

0