Integriteit Op Maat    

Integriteitsbevordering binnen uw organisatie

Iedereen wordt regelmatig geconfronteerd met (morele) dilemma's tijdens het dagelijkse werk, zeker als je in de (semi-) publieke sector werkt waar vaak meerdere belangen in het spel zijn en waarden kunnen conflicteren.

Veel van deze dilemma's worden op intuïtie opgelost, men maakt een keuze op basis van de eigen normen en waarden. Maar vaak gaat dit niet bewust en feit is dat iedereen zijn blinde vlekken heeft.

Integriteit is geen absoluut begrip. In praktijk blijven er altijd grijze gebieden bestaan. Hoe moet met deze situaties worden omgegaan?

Wij zijn groot voorstander van dialoog. Met elkaar spiegelen over dilemma's verhoogt het integriteitsbewustzijn en schept onderling begrip.

"Bijzonder om te merken dat als je je oordeel uitstelt, het een gesprek wordt over morele dilemma's in plaats van een discussie. Daardoor wordt je nieuwsgierig naar elkaars waarden afwegingen en ontstaat er meer inzicht en begrip."

Moreel beraad is een prachtige vorm van (gestructureerde) dialoog over ethische dilemma's, begeleid door een gespreksleider. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat teams die regelmatig tijd nemen voor moreel beraad, minder fouten maken, bewustere keuzes maken en beter samenwerken.

Wij beheersen meerdere vormen van dilemma bespreking en overleggen graag met u welke vorm het beste bij uw organisatie past.

Daarnaast leiden wij ook gespreksleiders op. Indien uw organisatie er voor kiest om regelmatig moreel beraad sessies te houden, is het op meerdere niveau's voordelig om daarbij eigen gespreksleiders in te zetten. Om uw mensen hier goed op voor te bereiden, kunnen wij u een op maat gemaakte in company training aanbieden.

"Ik heb veel geleerd tijdens jullie train-de-trainer! Erg fijn ook dat je ons na de training verder blijft begeleiden door middel van intervisie en coaching. Daardoor sta ik ondertussen met veel vertrouwen voor de groep."

WIJ GEVEN TAAL AAN INTEGRITEIT

0