Integriteit Op Maat    

Integriteitsbevordering binnen uw organisatie

Wij geven trainingen integriteit en trainingen morele oordeelsvorming. Doel is om het bewustzijn over het belang van integriteit, en de toepassing ervan op de werkplek, te vergroten. De trainingen geven zicht op de praktische betekenis van begrippen als: integer handelen, grijs gebied, waarden en normen en morele dilemma's. Daarbij wordt taal gegenereerd om in praktijk integriteit, omgangsvormen, (on)gewenst gedrag en morele keuzes bespreekbaar te maken.

De training integriteit is een goede basistraining om het thema integriteit weer binnen de organisatie op de agenda te krijgen en er samen weer over in gesprek te gaan. 

De training morele oordeelsvorming bestaat uit twee delen: het eerste deel is vergelijkbaar met de training integriteit. Het tweede deel is het behandelen van een concreet moreel dilemma uit de werkpraktijk. Het is een eerste kennismaking met moreel beraad.


Wij kunnen een door het LVV geaccrediteerde training morele oordeelsvorming aan vertrouwenspersonen geven. 

Wij bieden ook een laagdrempelige en leerzame online training integriteit aan op Studytube. Voor meer informatie over deze training, zie de promotievideo hieronder.

Wil je deze online training gaan volgen en 15% korting krijgen op de kosten? Klik dan op onderstaande knop. Van harte welkom! 

Online training integriteit

Wij geven laagdrempelige workshops over integriteit. Met als doel om het thema (weer eens) onder de aandacht te brengen, het bewustzijn ervan (en van het belang) te verhogen en de dialoog erover te stimuleren. Voor het verkrijgen van inzicht in het begrip integriteit en het grijze gebied en vertaling ervan naar de praktijk.

De workshops zijn niet zweverig maar juist pragmatisch en sluiten altijd aan op de dagelijkse praktijk met herkenbare voorbeelden. Indien gewenst kunnen creatieve werkvormen worden ingezet. 

De workshops worden op maat gemaakt voor zowel medewerkers, leidinggevenden, bestuur, als politieke ambtsdragers. Ook in te zetten bij heidagen, seminars of themadagen.

"De training morele oordeelsvorming gaf ons meerdere inzichten: Zo blijkt integriteit in praktijk moeilijker te duiden te zijn dan gedacht. Dat leek even vervelend, maar benadrukte wel dat we met elkaar meer over dit thema in gesprek moeten. Het behandelen van een concreet dilemma was een prachtige oefening daarin."

"Jullie lagerhuisdebat over integriteit was een bijzondere en laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. En heel fijn dat er ook veel ruimte was voor humor. Daardoor bleef het onderwerp nog een aantal maanden rondzingen in het gemeentehuis".

"Zeer waardevolle training en prettige trainer". "Zeer boeiend en mooie afwisseling in werkvormen". "Dit heeft ons als vertrouwenspersonen geïnspireerd om meer tijd en ruimte te nemen voor onderlinge reflectie en het bespreken van morele dilemma's".

WIJ GEVEN TAAL AAN INTEGRITEIT

0