Integriteit Op Maat    

Integriteitsbevordering binnen uw organisatie

Samenwerken gaat niet vanzelf en is een belangrijke factor voor (de beleving van) integriteit, vertrouwen en veiligheid. 

Vertrouwen en veiligheid zijn als schone lucht, je mist het pas als het er niet is. Toch zijn onderling vertrouwen en veiligheid, als basis voor de samenwerking, een voorwaarde om als team of organisatie weerbaar en wendbaar te zijn. Daarom is vertrouwen in veel organisaties benoemd als een kernwaarde. 

In de praktijk is samenwerken in veiligheid en vertrouwen echter niet altijd vanzelfsprekend. Als het ontbreekt of is geschaad, kan dat een sterk belemmerende factor zijn voor een goede samenwerking en daarmee een risico vormen voor de kwaliteit van het werk en de gezamenlijke resultaten.

Maar (de kwaliteit van) samenwerken lijkt vaak zo'n ongrijpbaar containerbegrip. Hoe meet je dat dan en hoe kan je het beïnvloeden?

"De samenwerking tussen het bestuur en de ondernemingsraad liep echt even niet goed, maar we wisten niet precies waar het aan schortte. Na jullie scan werd opeens inzichtelijk waar we concreet aan kunnen werken samen."

Voor het in kaart brengen van, en het op basis daarvan werken aan, samenwerken, werkt Integriteit op Maat samen met het bureau Trustworks. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is het ontastbare begrip samenwerken, op een laagdrempelige manier tastbaar gemaakt.

Werken aan vertrouwen begint met een diagnose door het inzetten van de Trustworksscan┬ę. Deze scan kan ingezet worden ten behoeve van de samenwerking in een team, maar bijvoorbeeld ook tussen teams, medewerkers en management of directie en OR. De resultaten van deze scan geven zicht op de voorwaarden voor een cultuur van samenwerken en vormen een mooi uitgangspunt voor onderlinge dialoog, gericht op verbetering.

Meer weten? Neem vooral contact met ons op.

"Eigenlijk vertrouwden we elkaar niet echt en dat maakte de samenwerking erg stroef. Het was net een olifant die midden in de kamer stond maar waarover niemand durfde te praten. Die olifant is nu zo klein geworden dat hij door de deur naar buiten kan."

WIJ GEVEN TAAL AAN INTEGRITEIT

0