Integriteit Op Maat    

Integriteitsbevordering binnen uw organisatie

Integriteit op Maat werkt samen met een netwerk van deskundigen op het gebied van integriteit. Dit netwerk wordt ingezet om elke opdracht waar nodig, groot of klein, breed of smal, op maat te kunnen uitvoeren. U krijgt van ons altijd de deskundigheid en de kwaliteiten die u verdient en nodig heeft.

Maarten van Zwieten (partner)

"Naar mijn mening bepalen open cultuur en onderlinge communicatie het succes van een organisatie, meer nog dan structuur en inhoud. Dat geldt ook voor integriteit. Voor een goed werkend integriteitsbeleid zijn richtlijnen, procedures en eengedragscode van belang, maar integriteit gaat alleen maar echt leven als het een dagelijks

onderwerp van gesprek is, tussen medewerkers onderling, in teamoverleg en in de sturing vanuit het management. Integriteit is namelijk geen absoluut begrip. In de praktijk blijken er grijze gebieden te zijn die alleen maar kunnen worden geduid door er over in dialoog te gaan en samen te bepalen of dat gebied zwart of wit moet zijn. Integriteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die geldt voor de medewerkers, het management en het bestuur. Samen Integer, dat wil zeggen: de dialoog aangaan, samen de grenzen onderzoeken en bepalen, elkaar aanspreken en elkaar scherp houden, in een open en veilige cultuur."

Sinds 2006 is Maarten van Zwieten (1964) actief op het terrein van integriteit. Hij is een zeer ervaren trainer, moderator en adviseur die ondertussen heeft gewerkt voor een breed spectrum van overheidsdiensten, zowel voor management en medewerkers als voor bestuur en politieke ambtsdragers. Tot 2006 was hij afdelingshoofd bij een ministerie.

Telefoon: 06-47246518

Mail: [email protected]

Anne Verbeeck (partner)

"Ieder mens heeft als individu zijn/haar normen en waarden, achtergrond en kernwaarden. Onze eigen integriteit zetten wij tegen deze spiegel af. Maar als onderdeel van een organisatie, zijn wij niet meer alleen een individu. We maken onderdeel uit van een groter geheel en moeten onze keuzen en ons gedrag afzetten tegen het

organisatiebelang en de belangen van de klanten en omgeving van de organisatie. Tegelijkertijd blijven we een individu dat graag met plezier naar zijn/haar werk gaat, zijn collega's en leidinggevende wil vertrouwen en in een veilige cultuur wil werken. Integriteit wordt daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We gaan samenwerken en worden afhankelijk van elkaar. Alleen samen kan je komen tot een succesvolle en integere organisatie. Integriteit is nooit af, het blijft een gezamenlijk werk."

Anne Verbeeck (1975) heeft in 2011, samen met Maarten, een breedschalig onderzoek gedaan naar bestuurlijke integriteit bij politieke ambtsdragers (het rapport GRIJS is in 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer) en is sindsdien actief op het terrein van integriteit als adviseur en trainer. Zij is zowel werkzaam geweest bij de gemeentelijke overheid als in de consultancy.‚Äč

Telefoon: 06-27070447

Mail: [email protected]

WIJ GEVEN TAAL AAN INTEGRITEIT

0